Caraş-Severin, Romania

ANINA. ACORDARE SCUTIRE DE LA PLATA PENALITATILOR şi MAJORARILOR DE INTARZIERE aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii datorate la bugetul local de catre contribuabilii persoane juridice si persoane fizice.

În perioada 01.05.2021 – 30.07.2021, contribuabilii, persoane juridice si persoane fizice, vor putea beneficia de scutirea de penalităţi şi majorări de întârziere la plata integrală a debitelor principale restante existente in sold, conform H.C.L. nr. 118/12.04.2021.

Facilitatea se aplică pentru achitarea la zi a datoriilor restante, existente în sold.

Persoanele juridice si fizice, aflate în această situaţie, trebuie să depună următoarele acte la ghişeele Compartimentului Stabilire, Impunere şi Încasare Taxe:

formular-tip care se găseşte la Compartimentului Stabilire, Impunere şi Încasare Taxe;

– copie după actul de identitate

Primar,

Ing. ROMÂNU GHEORGHE