Ai grija unde muncesti in strainatate! - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Inspecţia Muncii a lansat o campanie de informare a cetăţenilor care doresc să lucreze peste hotare. Campania este totodată şi un avertisment pentru persoanele care doresc să lucreze în străinătate, asta după ce mai mulţi cetăţeni români au fost escrocaţi de către angajatori.

În primul rând, solicitanţii locurilor de muncă trebuie să se adreseze inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia societatea îşi are sediul, şi să solicite date legate de înregistrarea firmei şi sancţiunile aplicate, dacă a fost cazul. De asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate, acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare, adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport şi locuit, condiţiile de protecţie socială. Inspecţia Muncii avertizează şi asupra faptului că persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.

De asemenea, potrivit legii, agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români contracte de mediere. Acestea trebuie să conţină, printre altele, tariful de mediere, durata contractului şi modul de soluţionare a eventualelor litigii. Nu în ultimul rând, agenţii au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română, informează Inspecţia Muncii.

Conform Legii nr. 156/2000, agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie să fie o societate românească ce are ca activitate principală „selecţia şi plasarea forţei de muncă“, să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, să aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor, să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă şi să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul.

Roxana Bălan Nafiru