Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Instituţia Prefectului monitorizează modul de acordare al ajutoarelor alimentare către populaţie.

În conformitate cu HG nr.799/2014 privind Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAPD) 2014-2020, Prefectura cărăşeană a demarat acţiunile care îi revin în implementarea şi derularea acestuia.

Primăriile au fost informate privind atribuțiile pe care le au şi vor constitui, printr-o dispoziție a primarului, un grup de lucru şi vor stabili locația pentru depozitarea alimentelor.

„La nivelul Instituţiei Prefectului s-a constituit, prin Ordin al prefectului, Grupul de lucru pentru monitorizarea POAD format din 20 de persoane, reprezentanți ai Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin, AJOFM, Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială și Casei Județene de Pensii. Grupul de lucru este coordonat de subprefectul judeţului, Miu Nicolae Ciobanu. Instituţia Prefectului are atribuţii în monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către operatorii economici către reprezentanții autorităților publice locale și urmăreşte procesul de distribuție către persoanele din grupul țintă“, se precizează într-un comunicat. Potrivit normelor în vigoare, autoritățile publice locale sunt cele care primesc de la operatorii economici ajutoarele alimentare și asigură păstrarea acestora în condiții corespunzătoare, precum și evidența de gestiune până la distribuire, distribuie ajutoarele alimentare persoanelor din grupul țintă care dețin cupoane individuale sau se află pe listele suplimentare, în termen de 30 de zile de la preluarea/recepția acestora, transmit documentele de decontare către Ministerul Fondurilor Europene şi asigură la nivelul localității acțiunile de informare și comunicare cu privire la programul și acțiunile lor. În ceea ce priveşte beneficiarii acestui program, baza de date a persoanelor din grupul țintă este întocmită şi actualizată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi transmisă Ministerului Fondurilor Europene.

Persoanele care au intrat în drepturi ulterior tipăririi acestei liste şi din această cauză nu au primit cupoanele individuale pentru ajutoare, vor fi trecute pe o listă suplimentară întocmită de autorităţile publice locale.

Enable referrer and click cookie to search for pro webber