Caraş-Severin, Romania


Motivul: incompatibilitatea cu prevederile Legii
nr.95/2006, modificată de O.U.G. nr.69/2009 care
spune că „Managerul persoană
fizică sau reprezentantul desemnat de managerul
persoană juridică trebuie să fie
absolvent al unei instituţii de
învăţământ superior în
domeniul medical, economic, juridic sau administrativ,
şi al unor cursuri de perfecţionare în
management sau management sanitar“.


Ca manageri interimari au fost numiţi ec. Lavinius
Roşian (la Anina) şi dr. Eugen Muntean (la
Caransebeş).


Nina Curiţa