Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – În ultima vreme, tot mai mulţi părinţi ne-au rugat să publicăm cât mai multe informaţii despre clasa pregătitoare.JCS a mai publicat articole referitoare la acest subiect însă oamenii vor cât mai multe informaţii. Motiv pentru care inspectorul şcolar general, Adrian Doxan, ne-a trimis câteva precizări. Prin urmare, părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de şase ani până la data de 31 august 2012 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar, în conformitate cu prevederile legii. Cei care nu fac sau împiedică înscrierea şi/sau frecventarea şcolii de către copilul care a împlinit vârsta pentru a merge la şcoală, vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale.

Stabilirea clasei în care va fi înscris copilul se face în funcţie de vârsta acestuia, de participarea/neparticiparea sa anterioară la educaţia preşcolară, de dezvoltarea psihosomatică a sa şi de opţiunea părinţilor. „Copiii care împlinesc şapte ani până la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi înscrişi în clasa I. Cei care împlinesc şase ani până la data de 31 august 2012 inclusiv vor fi înscriși în clasa pregătitoare“, a precizat Adrian Doxan.

Prin excepţie, copiii care împlinesc şase ani până la data de 31 august 2012 inclusiv pot fi înscrişi în clasa I, la solicitarea scrisă a părinţilor, în următoarele situaţii:

a) dacă sunt înscrişi şi frecventează, în anul şcolar 2011-2012, grupa mare, pregătitoare pentru şcoală;

b) dacă nu sunt înscrişi sau nu frecventează grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, în anul şcolar 2011-2012, dar evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi înscrişi în clasa pregătitoare.

În concluzie, dacă a împlinit vârsta potrivită, va fi înscris obligatoriu fie în clasa pregătitoare fie în clasa I. Mai mult decât atât, în anul şcolar 2013-2014 nu se vor face înscrieri în clasa I ci numai în cea pregătitoare“, a mai adăugat inspectorul şcolar general cărăşean Adrian Doxan.

Nina Curița

Adaugă comentariu