Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Data de vineri, 16 august, reprezintă termenul limită pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2013.

Au această obligaţie, în anumite condiţii, operatorii economici care au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei în exerciţiul financiar precedent, subunităţile deschise în România ale societăţilor rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European şi instituţiile de credit, financiare nebancare, de plată, emitente de monetă electronică şi altele asemenea.

Raportările contabile se compun din trei formulare: situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; contul de profit şi pierdere sau situaţia veniturilor şi cheltuielilor, după caz; date informative.

Adaugă comentariu