Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Fermierii sunt aşteptaţi la APIA pentru vizarea carnetelor, privind acordarea rentei agricole. Pentru vizarea carnetului, rentierul trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicit legal, cu procură notarială de reprezentare/curatelă. Potrivit conducerii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Caraş-Severin, solicitanţii trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional), şi contractele de arendare existente la dosar.

De asemenea, dacă vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte la centrul APIA câteva documente suplimentare, cum ar fi: actul de identitate în original şi în copie şi procura specială/autentificată/curatelă, în original şi în copie.

De menţionat că, în cazul în care rentierul agricol deţine documente care fac obiectul acordării rentei viagere agricole, prin care se modifică suprafeţele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2011, este necesar să depună o cerere de reanalizare a dosarului, precum şi prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza calculării/recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2011.

De asemenea, în situaţia în care rentierul agricol a depus cerere de reanalizare a dosarului de rentă viageră agricolă, vizarea este posibilă numai după reanalizarea dosarului şi operarea datelor în sistemul electronic. Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta site-ul oficial al APIA, www.apia.org.ro

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu