Caraş-Severin, Romania

Forul educaţional a găzduit vineri lansarea proiectului vizând înfiinţarea Centrului Transfrontalier de Resurse pentru Administraţie Publică Locală, Servicii Sociale şi Educaţionale, care urmăreşte dezvoltarea durabilă în aceste sectoare, în Caraş-Severin şi în Regiunea Juzno Banatski, din Serbia. Iniţiativa are un buget total de 195.000 de euro, din care 190.359 de euro reprezintă finanţare europeană nerambursabilă prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia.

Proiectul este implementat de către universitatea reşiţeană, în parteneriat cu Primăria Vârşeţ, şi se va finaliza în decembrie. În acest cadru va fi achiziţionată baza materială necesară şi va fi creată infrastructura informatică necesară derulării mai multor programe de perfecţionare, câteva debutând deja la Reşiţa, toate adresându-se funcţionarilor publici, angajaţilor şi personalului contractual angrenat în instituţiile administrative locale, în prestarea de servicii sociale, precum şi cadrelor didactice. Acestea din urmă pot beneficia, în urma acestor programe gratuite şi de credite profesionale transferabile, pe care le pot obţine de regulă participând la activităţi care presupun mai multe costuri.

Proiectul are ca obiectiv înfiinţarea şi consolidarea centrului de resurse pentru formare, informare, cercetare şi consultanţă în domeniile amintite, şi creşterea capacităţii instituţionale prin oferirea de servicii de consultanţă şi de asistenţă tehnică de specialitate. Persoanele care doresc să se înscrie la programele de perfecţionare pot lua legătura cu managerul Dorina Chiş-Toia, din cadrul UEMR.

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu