Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Înfiinţarea unei clase în spitale este posibilă pentru un număr de cel puţin şase şi nu mai mult de 12 elevi spitalizaţi.Scopul şcolarizării la domiciliu şi în spitale este acela de a le acorda elevilor aflaţi în imposibilitatea frecventării şcolii de masă şansa de a atinge un nivel de educaţie corespunzător particularităţilor individuale, premisă a unei bune integrări sociale şi profesionale.

Procesul educativ desfăşurat în clasele din spitale se va desfăşura în funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de diagnosticul bolii şi de anul de studiu în care este înscris elevul în anul şcolar respectiv. Pe timpul şcolarizării din unităţile spitaliceşti, elevii au acces la toate resursele de reabilitare psihointelectuală, medicală şi socială, la alte servicii de intervenţie necesare şi disponibile în comunitate sau în unităţi specializate.

De această metodologie vor beneficia elevii cu afecţiuni rare, sistemice, genetice, autoimune, cei cu afecţiuni oncologice, afecţiuni infecţioase, nefrologice, neurologice, dar şi copiii cu patologie psihiatrică. Cadrele didactice repartizate în spital vor beneficia de cursuri de instruire cu privire la specificul activităţii unităţii spitaliceşti, organizate şi aprobate de conducerea spitalelor în care îşi desfăşoară activitatea.

De asemenea, programele şcolare vor fi elaborate pe niveluri de învăţământ – preşcolar, primar, gimnazial, profesional, la toate disciplinele de învăţământ. Notarea elevilor se realizează conform nivelului de şcolarizare, pe baza standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare disciplină, domeniu de studiu, respectiv a modului de pregătire adaptat situaţiei particulare a elevilor spitalizaţi; ritmicitatea notării variază în funcţie de numărul de ore săptămânal alocat fiecărei discipline.

Notele, respectiv calificativele se înregistrează în catalog, iar la externare, elevul primeşte adeverinţa cu situaţia şcolară şi foaia matricolă.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu