Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Sesizările angajaţilor au dus la organizarea unor controale soldate cu dojeni.

În primul trimestru al acestui an, inspectorii de muncă au efectuat controale în baza unor sesizări primite de la unii angajaţi ai primăriilor care aminteau aspecte ce privesc nerespectarea legislaţiei muncii.

„În general este vorba despre neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, deşi perioada angajării era foarte mare, de 8-9 ani, existând temeiul legal al prestării activităţii pe baza statelor de plată şi a foilor colective privind prezenţa la lucru. De asemenea, am verificat reîncadrarea pe post a unor salariaţi ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive, cu asigurarea drepturilor salariale cuvenite, conform încadrării avute anterior”, a precizat marţi, în cadrul şedinţei Colegiului prefectural, inspectorul şef al ITM, Eugenia Florica Mihăescu.

Referitor la deficienţele constatate, după analizarea chestionarelor de evaluare ale unităţilor administrativ – teritoriale, ITM Caraş-Severin a transmis acestora o serie de precizări. Clarificările au fost necesare privitor la cadrul legal în care se pot încheia contracte civile de prestări servicii, operaţiuni privind contractele individuale de muncă, precum şi aplicarea legii zilierilor.

Flavius Rotariu

Adaugă comentariu