Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – În vreme ce autoritatea a considerat ilegale 69 dintre actele administrative emise de autorităţile locale, Instituţia Prefectului a fost reprezentată în instanţă în 107 dosare.

Totul s-a întâmplat în 2018, când, la capitolul control al legalităţii, pe masa Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin au ajuns 24.084 de acte administrative adoptate, respectiv emise de către autorităţile administraţiei publice locale. Acest total este constituit din 236 de hotărâri de consiliu judeţean, 6.135 ale consiliilor locale, 669 de dispoziţii ale preşedintelui CJ şi 17.044 de dispoziţii de primar.

Cu ocazia verificării de legalitate, s-a constatat că „un număr de 69 acte administrative au fost considerate ilegale (62 hotărâri adoptate de consiliile locale şi şapte dispoziţii emise de primari)“, ne informează Instituţia Prefectului. Unde au călcat în străchini autorităţile locale? Potrivit autorităţii judeţene, principalele încălcări au vizat Legea administraţiei publice locale, Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, Codul Civil, actele normative privind pajiştile permanente, proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative şi regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

Şi chiar dacă au fost înştiinţate că au călcat strâmb, nu toate autorităţile locale au dat înapoi pentru a-şi corecta greşeala. „Pentru 62 hotărâri ale consiliilor locale şi şapte dispoziţii emise de primari, s-a solicitat revocarea. În urma solicitării, au fost revocate un număr de 58 hotărâri a consiliilor locale şi şase dispoziţii emise de primari. Au fost menţinute de către emitenţi un număr de 4 hotărâri adoptate de consiliile locale și o dispoziție emisă de primar; pentru acestea au fost formulate acţiuni de anulare în instanță“, ne asigură autoritatea judeţeană.

De la capitolul reprezentarea Instituţiei Prefectului în instanţele judecătoreşti, aflăm că în 2018 consilierii juridici ai instituţiei au întocmit documentaţia, respectiv au susţinut în sistemul judiciar un număr de 107 dosare. Cele mai multe dintre ele au dat de furcă autorităţii pe tema fondului funciar (77), în vreme ce contenciosul administrativ şi cauzele civile au fost în număr ceva mai redus – 21, respectiv nouă.

Adaugă comentariu