Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – Putem desprinde asta din raportul activităţii desfăşurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin în luna ianuarie 2019, când la patru angajatori au fost găsite lucrând fără forme legale declarate 20 de persoane.

În luna ianuarie 2019, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă din Caraş-Severin au efectuat 206 controale, din care 104 în domeniul relaţiilor de muncă şi 102 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, aplicând amenzi contravenţionale în valoare totală de 111.500 lei.

În domeniul relațiilor de muncă, valoarea amenzilor aplicate a fost de 99.500 lei fiind identificate următoarele deficienţe: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă, netransmiterea datelor conţinute de contractul individual de muncă în aplicaţia electronică constituită la nivel naţional REVISAL, neacordarea repausului săptămânal, regulament intern incomplet, neacordare concediu de odihnă, neachitare drepturi salariale, nerepartizarea programului de lucru în cuprinsul contractului cu timp parţial etc.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, valoarea amenzilor aplicate a fost de 12.000 lei, pentru deficienţe referitoare la: efectuarea controlului medical la angajare şi periodic; instruirea lucrătorilor; asigurarea măsurilor de electrosecuritate; acordarea echipamentului individual de protecție; asigurarea supravegherii sănătății lucrătorilor; semnalizarea de securitate și sănătate în muncă etc.

Pe lângă sancţiunile contravenţionale, inspectorii cărăşeni de muncă au dispus 293 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor. De asemenea, în prima lună a anului, au fost raportate şase posibile accidente de muncă, soldate cu un deces şi şapte cazuri de incapacitate temporară de muncă.

Adaugă comentariu