Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Organizaţiile nonguvernamentale intră pe ultima sută de metri în privinţa situaţiilor financiare anuale.Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu conduc contabilitatea în partidă simplă, au obligaţia de a-şi întocmi situaţia financiară anuală aferentă anului 2011. Iar termenul pentru depunerea documentelor la Fisc este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv 29 aprilie 2012. Situaţiile financiare anuale cuprind bilanţul şi contul rezultatului exerciţiului.

Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţul prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.

Documentele se depun la Fisc în format clasic, pe hârtie, însoţit de suportul electronic, ori se pot transmite în format electronic, dar cu ataşarea semnăturii electronice extinse. Formularele se pot descărca de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro).

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu