Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Furnizorii cărăşeni au în luna iunie un moment de cotitură pentru decontarea serviciilor.

Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin încheie pentru luna iunie 2014 acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru anul 2013. Aceste adiţionale vor fi încheiate cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condiţiilor privind relaţiile contractuale.

„Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenţă medicală se va desfăşura în luna iunie 2014, data limită de finalizare a acestuia fiind 30 iunie. Documentele necesare, termenele limită şi calendarul de activităţi pot fi verificate pe site-ul CAS”, a precizat preşedintele director general al instituţiei, Tudoriţa Nicula.

Noul Contract-cadru, care intră în vigoare odată cu pachetul de bază, va aduce modificări legate de reglementarile privind utilizarea biletelor de trimitere în format electronic, de la data implementării acestora, introducerea facturii electronice și utilizarea dosarului electronic de sănătate al pacientului, de la data implementării acestuia. De asemenea, contractul va introduce obligația la nivelul furnizorilor de a nu încasa sume de la pacienți pentru serviciile medicale prevazute în pachetele de servicii. Referitor la asistenţa medicala spitalicească, au fost evidențiați factorii de care trebuie să se ţină cont cumulativ în luarea deciziei de internare în regim de spitalizare continuă și au fost introduse criterii de internare specifice pentru spitalizarea de zi.

Flavius Rotariu

Adaugă comentariu