Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Vizarea carnetelor de rentier agricol pentru anul 2012 se poate face, în perioada 1 martie – 31 august.Pentru vizarea carnetului, rentierul trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar, în baza unei procuri notariale autentice, la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu următoarele documente: carnetul de rentier agricol; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional); contract/e de arendare existente la dosar. Potrivit declaraţiilor directorului APIA Caraş-Severin, Romică Anculia, dacă vizarea carnetului de rentier agricol este solicitată prin mandatar, acesta trebuie să prezinte următoarele documente suplimentare: actul de identitate în original şi în copie; procura specială/autentificată/curatelă, în original şi în copie.

Directorul APIA Caraş-Severin mai precizează că „în cazul în care rentierul agricol deţine documente care fac obiectul acordării rentei viagere agricole, prin care se modifică suprafeţele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2011, este necesar să depună la dosar o cerere de reanalizare a dosarului, precum şi prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2012. De asemenea, în cazul în care rentierul agricol a depus cerere de reanalizare a dosarului, vizarea carnetului va fi posibilă numai după reanalizarea dosarului şi operarea datelor în sistemul electronic“, a concluzionat Anculia.

Adaugă comentariu