Caraş-Severin, Romania

Misiunile au fost executate atât independent, cât şi în cooperare şi colaborare cu alte instituţii. „Scopul acestora a fost asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă teritorială, apărarea drepturilor cetăţenilor şi protecţia acestora, apărarea proprietăţii publice şi private, prevenirea şi combaterea faptelor de natură contravenţională şi penală“, a precizat cpt. Lucian Istrăţescu, ofiţerul de relaţii publice din cadrul inspectoratului cărăşean.

Dintre acestea, 349 au fost misiuni de menţinere a ordinii publice, din care 93 în staţiuni montane. Un număr de 55 de patrule independente şi 159 patrule mixte au fost executate în mediul urban, 40 de patrule intercomunale, 209 misiuni de asigurare a ordinii publice, din care zece misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări sportive, 19 misiuni la manifestări cultural artistice şi religioase, 180 misiuni de asigurare a ordinii publice la instanţe, 110 acţiuni de intervenţie (din care 99 intervenţii la solicitări 112, 11 intervenţii la alte solicitări telefonice), 14 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii.

În perioada de referinţă, au fost constatate un număr de 27 de infracţiuni (şase infracţiuni constatate independent şi 21 cu poliţia) şi au fost identificaţi un număr de 36 de făptuitori, dosarele instrumentate fiind înaintate spre soluţionare parchetelor. Pe linie de contravenţii, activitatea s-a concretizat în aplicarea unui număr de 220 sancţiuni contravenţionale, din care 125 au fost amenzi, în valoare de 37.650 de lei, iar 95 avertismente. De asemenea, la nivelul inspectoratului au fost puse în aplicare un număr de 33 mandate de aducere, materializate prin prezentarea persoanei instanţei emitente a mandatului.