Caraş-Severin, Romania

CARANSEBEŞ – Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.11.2017.

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILUL LOCAL
DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.11.2017
Primarul municipiului Caransebeş,
În temeiul art.39 alin.(1) si (3), art. 43, alin. (1) şi art. 68, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
DISPUNE:
Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al municipiului Caransebeş, în şedinţa ordinară in data de 24.11.2017, ora 14.00, care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, cu următoarea ordine de zi:
1. – Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 24.11.2017.
2. – Aprobarea procesului– verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş din data de 14.11.2017.
3. – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Caransebes pe anul 2017.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
4.- Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii unei suprafete de 105 mp din parcela nr. cad. 32008 evidentiata in CF nr. 32008 Caransebes, in suprafata totala de 434 mp, proprietatea municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
5.- Proiect de hotărâre privind asigurarea gratuita a 3 mc lemn de foc din padurea municipiului Caransebes, pentru veteranii de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care prezinta legitimatie de veteran de razboi emisa de catre Ministerul Apararii Nationale – Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi, pentru anul 2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al ,,Tărgului de Crăciun” din municipiul Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
7.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii desfasurate pe patinoarul artificial mobil din municipiul Caransebes, predat in administrarea si gestionarea Serviciului Public Piata Gugulanilor Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
8.- Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului de carburant pentru autoturismele Primariei municipiului Caransebes si pentru serviciile si institutiile publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2017-2018.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.1
10.- Proiect de hotărâre privind suportarea cheltuielilor de înmormântare a persoanelor decedate pe raza municipiului Caransebes, fără aparţinători, cu identitate necunoscuta sau ai caror aparţinători nu dispun de mijloace financiare, conform Legii nr. 17/2000.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4
11.-Proiect de hotarare privind acordarea titlului de ,,Cetatean de Onoare” , sportivei Loredana Ohai,
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.4
12.- Proiect de hotărâre privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public Caransebes, ca serviciu public cu personalitate juridica în subordinea Consiliului Local al municipiului Caransebes, conform Legii nr. 225/2016.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
13.- Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei si a statului de functii, ale Serviciului Public Intretinere si Reabilitare Caransebes.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
14.- Proiect de hotărâre privind transformarea functiei contractuale de casier la Serviciul Public Piata Gugulanilor Caransebes, in functia contractuala de consilier, II.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
15.- Proiect de hotărâre privind atestarea domnului Săbăilă Ioan , domiciliat în municipiul Caransebes str. Antoniu Secvens, Bl.4, Sc.A, Ap. 3, în calitate de administrator imobile.
Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes
Prezintă: Comisia de specialitate nr.5
16.- Intrebari.Interpelari
17.- Diverse
Art. 2. – Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 49 şi art. 117, alin.(1), lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare.

Adaugă comentariu