Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Pentru că nu doar colectarea laptelui în condiţii igienice este importantă, ci şi păstrarea sa la temperaturi optime, Guvernul întinde o mână de ajutor fermierilor care vând acest produs.

Astfel, printr-o hotărâre de Guvern, adoptată la finele săptămânii trecute, s-a stabilit ca toţi crescătorii de vaci de lapte care deţin până la cinci animale şi care se organizează într-o singură formă asociativă constituită la nivelul unei comune, să primească un ajutor de minimis pentru achiziţionarea de tancuri pentru răcirea laptelui. Actul normativ stabileşte şi suma sprijinului financiar acordată formei asociative la 5.000 euro, suma cuprinzând costurile aferente achiziţionării şi instalării tancurilor de răcire cu o capacitate de maxim 1.000 litri/unitate administrativă teritorială organizată la nivel de comună, precum şi asigurarea service-ului pentru o perioadă de 12 luni de la instalare. Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor într-o singură tranşă, iar aceştia sunt obligaţi să menţină numărul de vaci de lapte deţinute la data acordării sprijinului financiar şi să asigure încheierea de contracte de livrare a laptelui pentru procesare, pe o perioadă de doi ani, începând cu anul în care ajutorul a fost acordat.

Cine sunt beneficiarii

De ajutoarele de minimis pot beneficia crescătorii de animale care fac parte dintr-o formă asociativă constituită la nivelul comunei, în scopul achiziţionării de tancuri de răcire, dacă vacile sunt înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi dacă forma asociativă în care sunt organizaţi nominalizează o persoană responsabilă cu asigurarea bunei funcţionări a colectării laptelui şi efectuării analizelor privind calitatea sa.

Documentele ce trebuie depuse împreună cu cererea, în perioada 20 noiembrie – 30 decembrie 2013, pentru obţinerea avizului prealabil, sunt: copia actului de constituire a formei asociative, din care să reiasă scopul constituirii acesteia, respectiv achiziţionarea tancului de răcire pentru membrii săi; centralizator cu membrii formei asociative, care să ateste numărul de vaci de lapte pe fiecare membru şi numărul total al animalelor; copie după BI/CI al/a reprezentantului legal al formei asociative. Autoritatea competentă în acordarea ajutoarelor de minimis este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis.

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu