Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA -Două cadre didactice titulare în judeţele Constanţa şi Mureş au cerut pretransferul în Caraş-Severin.

În luna aprilie 2014 s-a desfăşurat etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular.

Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui post didactic sau a unei catedre vacante, sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ. Această solicitare se face cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.

Pretransferul se poate realiza şi prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al solicitanţilor, fără a fi condiţionaţi de domiciliu şi cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ la care solicitanţii sunt titulari. Etapa de pretransefer s-a desfăşurat în trei etape de înscriere.

Conform informaţilor puse la dispoziţia publicului de către MEN pe portalul titularizare.edu.ro, în prima etapă 36 de cadre didactice titulare au depus cerere de pretransfer către unităţile de învăţământ din Caraş-Severin. În cea de-a doua etapă au fost înregistrate şase cereri, iar în cea de-a treia etapă doar două cereri de pretransfer. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare se va face până în data de 6 mai 2014.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu