Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – 2.500 de elevi din 136 de unităţi de învăţământ, atât din mediul rural cât şi din cel urban, au participat la Evaluarea naţională pentru clasa a IV-a. Din Caraş-Severin au fost selectate două unităţi şcolare pentru a susţine testele pilot.

De la Şcoala Gimnazială Vrani au participat 11 elevi iar de la Liceul Bilingv Româno-Croat Caraşova 19 elevi cu limba de predare română. Elevilor li s-au testat competenţele de înţelegere a textului scris şi competenţele la matematică. Fiecare dintre participanţi a primit o broşură de test, ce conţinea două secvenţe de evaluare: una pentru limba română/limba maternă şi cealaltă pentru matematică.

Durata cumulată a testării a fost de 120 de minute, cu o pauză de 10 minute între cele două secvenţe de evaluare. Testele au fost realizate de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), pe baza programelor şcolare în vigoare şi conţin sarcini de lucru şi stimuli vizuali adecvaţi vârstei elevilor. Evaluarea lucrărilor se va realiza la nivelul comisiilor judeţene de evaluare, dar elevii nu vor primi note sau calificative. Răspunsurile lor vor fi apreciate pe baza unor coduri care au ataşaţi descriptori de performanţă, după modelul testărilor internaţionale.

Formatul testelor şi al sarcinilor de lucru este asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor de 10-12 ani – IEA TIMSS şi IEA-PIRLS. Scopul acestor teste pilot este de a verifica procedurile de administrare, structura testelor şi a caietelor cadrului didactic, de a identifica punctele tari şi punctele slabe ale procesului de evaluare, în vederea generalizării. Testarea prin Evaluarea Naţională la clasa a IV-a pentru anul şcolar 2012-2013 nu este un instrument de evaluare instituţională şi nici de evaluare individuală a elevilor, iar rezultatele elevilor nu vor fi folosite pentru ierarhizarea şcolilor.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu