Caraş-Severin, Romania

ANINA – Acţiunea găzduită de Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 1 Anina, va avea loc în data de 23 februarie.Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună“ în parteneriat cu Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere – FRĂŢIA şi I.N.C.S.M.P.S, va organiza evenimentul multiplicator având ca mesaj sintagma „Priveşte-mă aşa cum sunt“.

Această întâlnire face parte din seria de evenimente multiplicatoare din cadrul proiectului „Împuternicirea femeilor rome pe piaţa muncii“ iar temele majore se referă la condiţia angajaţilor-femei sau alte grupuri vulnerabile pe piaţa muncii şi în relaţiile cu angajatorii, forme şi situaţii de discriminare, dezvoltarea capacităţii organizaţiilor sindicale de a promova egalitatea de şanse pentru femei, cooperarea între sindicate, ONG-uri şi instituţii pentru promovarea pe piaţa muncii a intereselor femeilor rome. La acest eveniment participă ca grup-ţintă 40 de femei cu statut de angajat cu forme legale, dintre care minim 30% de etnie romă declarată, precum şi doi reprezentanţi ai Agenţiei „Împreună“, primarul oraşului Anina, cadre didactice de la Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa şi reprezentanţi ai comunităţilor de romi din Caraş-Severin.

Adaugă comentariu