Sprijin pentru fermele de animale - Caon.ro

Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Ministerul Agriculturii a iniţiat o propunere de hotărâre, adoptată în ultima şedinţă a Guvernului din 29 decembrie 2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

Aceasta acoperă, parţial sau integral, costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului. Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat sau atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.

Valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic, este de maximum 30 lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvine, şi de 10 lei pentru ovine, caprine şi porcine. Pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cuantumul ajutorului de stat acordat pe cap de animal/an este de maximum 80 lei, în cazul controlului performanţelor producţiei de lapte, în timp ce pentru controlul producţiei de carne la taurine şi bubaline sunt alocaţi doar 20 de lei. Pentru speciile ovine şi caprine, banii sunt mai puţini. 15 lei se alocă pentru controlul p erformanţelor producţiei de lapte, 5 lei pentru producţia de carne, 4 lei pentru producţia de pielicele şi 3 lei în cazul producţiei de lână. În cazul controlului performanţelor de producţie la rasele de animale din specia porcine se primesc 10 lei.

Cererile de solicitare a ajutoarelor de stat, avizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, se depun în perioada 1 – 15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită sprijinul financiar la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Pentru anul 2015, termenul limită este 15 ianuarie. Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015 – 2020 este de 881.100.000 de lei, din care 267.000.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 614.100.000 lei pentru speciile ovine şi caprine.