Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Ultimele noutăţi în materie de şomaj acordă prime oricărui şomer care se angajează în altă localitate decât cea de domiciliu.

Sfârşitul de an aduce noutăţi în domeniul şomajului, ce introduc o serie de noi obligaţii pentru angajatori, dar mai ajustează şi ceva din drepturile şi facilităţile acordate de legislaţie. Astfel, angajatorii au obligaţia să anunţe agenţiile de şomaj în termen de o zi, în legătură cu ocuparea posturilor ce fuseseră vacanțe. De asemenea, firmele care angajează absolvenţi şi beneficiază de subvenţii de pe urma acestui fapt sunt obligate să menţină raporturile de muncă sau de serviciu cu aceştia cel puţin 18 luni de la data angajării.

Tot de acum, nu mai pot beneficia de indemnizaţia de şomaj absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi, în condiţiile legii.

Şi capitolul prime de încadrare şi de instalare a fost modificat. Acestea sunt numite prime de mobilitate şi se pot acorda la cerere şi şomerilor de lungă durată, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, inclusiv în situaţia în care nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj. Prima de încadrare este neimpozabilă şi este egală cu dublul valorii indicatorului social de referinţă în vigoare la data angajării (în prezent 500 de lei), şi se acorda şomerilor care, în timp ce beneficiau încă de indemnizaţie, se angajau într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 de kilometri faţă de localitatea în care-şi aveau domiciliul stabil.

Prima de instalare este tot neimpozabilă şi este egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi se acorda în situaţia în care şomerii îşi schimbau şi domiciliul în altă localitate, ca urmare a angajării. Aceste două tipuri de prime de mobilitate erau acordate doar şomerilor indemnizaţi, însă erau situaţii în care cei care se angajau nu au beneficiat de indemnizaţie din cauza faptului că nu şi-au depus dosarele la timp sau pentru că, deşi rămâneau neangajaţi, erau scoşi din evidenţele agenţiilor de ocupare, ca urmare a expirării perioadei de indemnizare. Acum, chiar şi şomerii care nu mai au sau nu au avut niciodată indemnizaţie pot beneficia de aceste drepturi. Aceştia îşi pot depune dosarele pentru a fi luaţi din nou în evidenţe, în cazul în care nu s-au înscris deja, şi dacă reuşesc o angajare în altă localitate pot beneficia de aceleaşi drepturi ca şi şomerii indemnizaţi.

Pentru a beneficia de primele de mobilitate, angajarea trebuie să fie pe o perioadă de minimum 12 luni, drepturile putând fi solicitate în maximum 12 luni de la încadrare. Iar până la data de 15 a fiecărei luni trebuie depusă la agenţie dovada emisă de angajator cum că beneficiarul a fost angajat în luna anterioară.

Adaugă comentariu