Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Începând de anul acesta, Israelul şi-a deschis porţile angajării în domeniul construcţiilor, în baza unui acord cu ţara noastră.

Dacă până acum angajările în străinătate însemnau, în principiu, Uniunea Europeană, în special Italia, Spania, Germania, Austria sau Marea Britanie, iată că zilele acestea se deschid noi orizonturi, dar nu spre Europa apuseană ci spre… Asia. Pentru acest început de an, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi-a anunţat intenţia de a facilita obţinerea de locuri de muncă în domeniul construcţiilor în Israel, asta pentru că începând din 2015, cetăţenii români au, parţial, undă verde în acest domeniu.

Angajarea se face în baza Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014 între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Israel, aprobat prin HG nr. 958/2014 si publicat în M.O. nr. 807/2014. Protocolul este pus în aplicare de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populație, Emigrare și Frontieră din Israel.

Contractele de muncă se încheie pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire până la o durată maximă de 63 luni. Salariul lunar minim brut estimat este de 1.540 dolari americani.

Persoanele interesate trebuie să aibă calificare/experienţă în meseriile:

– dulgheri pentru cofraje de construcţie industrializată (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);

– fierari-betoniști, îndoirea fierului (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);

– zidari-faianțari, acoperirea podelelor și pereților cu faianță (cunoaşterea citirii planurilor de construcţii este obligatorie);

– zidari-tencuitori pentru lucrări de tencuit.

De asemenea, cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să nu fi lucrat anterior în Israel;

– să nu aibă rude apropiate care lucrează deja în această ţară (cu excepţia fraţilor);

– să nu aibă cazier judiciar;

– să fie apţi psihic şi fizic de muncă intensă în condiţiile climatice specifice statului de destinaţie, inclusiv muncă la înălţime şi manipulare de greutăţi;

– să nu sufere de anumite boli cronice.

Cărăşenii interesaţi se pot înscrie la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Caraş-Severin, în baza unei cereri tip, însoţită de un CV, de o declaraţie tip (bilingvă), de fişa cazierului judiciar, şi de copii după cartea de identitate, paşaport, după actele de studii şi calificare (după toate paginile scrise), precum şi după documentele care atestă experienţa şi vechimea în muncă.

Informații legate de cazare, asigurare medicală, transport, viză, modalitatea de recrutare, cheltuieli ocazionate de procesul de recrutare, condiţii de muncă şi de viaţă etc. se găsesc pe pagina web a ANOFM, www.anofm.ro.

Adaugă comentariu