Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Ministerul Educaţiei a publicat rapoartele finale ale repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a nerepartizaţi în prima etapă, sau care nu au participat la această fază. În judeţul Caraş-Severin, în această etapă au fost repartizaţi opt elevi absolvenţi ai unor şcoli din Prigor, Oţelu Roşu, Armeniş, Coronini, Moldova Noua şi Dalboşeţ.

Din toamnă, tinerii îşi vor continua studiile la Liceele Tehnologice „Iosif Coriolan Buracu“ Prigor, „Decebal“ Caransebeş, „Sf. Dimitrie“ Teregova, „Mihai Novac“ Oraviţa şi la Liceul Tehnic Cărăşan.

În perioada 27-30 iulie, Comisia judeţeană de admitere va soluţiona situaţiile speciale ivite după cele două etape de repartizare computerizată şi va repartiza candidaţii care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen, respectiv cei care nu au participat la primele două repartizări computerizate. În intervalul 6-7 septembrie 2012 va avea loc o ultimă repartizare pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele precedente, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.

Admiterea în licee se face fără examen, pe baza mediei formate din media generală obţinută la Evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi media generală de absolvire a claselor V-VIII. Ambele au o pondere de 50% fiecare. Excepţie fac liceele şi clasele pentru care se susţin probe de aptitudini, clasele cu regim de predare bilingv pentru care se susţin probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi cele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, pentru care se susţin şi probe de verificare a cunoştinţelor la limba maternă.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu