Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Consilierii locali reşiţeni au aprobat într-o şedinţă de îndată trecerea în domeniul privat a suprafeţelor de teren destinate construirii ANL-ului pentru medici.

Administraţia reşiţeană a aprobat trecerea din domeniul public în cel privat al municipiului Reşiţa, a două parcele de teren în suprafaţă de 699 de mp, respectiv 2800 mp, precum şi alipirea acestora la o altă parcelă de teren în suprafaţă de 10.000 mp, astfel încât terenul rezultat în urma alipirii să aibă categoria de folosinţă de curţi şi construcţii, în scopul ridicării pe acest teren a obiectivului de investiţii ,,Locuinţe pentru specialiştii în sănătate”, prin Agenţia Naţională de Locuinţe. Prin acest proiect, municipalitatea are în vedere construirea în cartierul Moroasa II, mai exact pe str. Poptelecan, a 30 de unităţi locative destinate cu precădere personalului medical ce îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Reşiţa.

În acest sens, Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului a emis un aviz favorabil în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii care a cuprins şi următoarele condiţii: să se menţină zona de pădurice tânără cu rol de protecţie împotriva alunecărilor de teren şi suplimentarea în întreaga zonă cu noi plantări de arbori, rezolvarea apelor pluviale şi a celor freatice de suprafaţă prin tuburi de dren şi ziduri de sprijin, precum şi amplasarea platformelor de gospodărire a deşeurilor menajere să se realizeze la nivelul ansamblului de locuinţe printr-un dispozitiv posibil îngropat. Acest aviz va sta la baza elaborării studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv pe care administraţia locală reşiţeană intenţionează să-l realizeze.

Nicoleta Moraru

1 Comment

  1. Oare nu se gasea un amplasament in apropierea spitalului sau medicii sunt publicul tinta pentru noul tramvai?

Adaugă comentariu