Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – A fost rectificat bugetul de stat pentru acest an, prin majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

În sfârşit, a văzut lumina tiparului la Monitorul Oficial ordonanţa de urgenţă ce rectifică bugetul de stat pe anul 2013, aducând o gură de aer şi o mână de bani unităţilor administrativ-teritoriale.

Prin acest act normativ se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 2013, sume ce vor fi utilizate în scopul achitării plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la 31 iulie 2013, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.

Pentru a primi banii, însă, unităţile administrativ-teritoriale pot depune, până la 31 octombrie 2013, la direcţiile de finanţe, cereri scrise, însoţite de diferite documente.

Sumele destinate achitării obligaţiilor de plată restante nu pot fi mai mari decât obligaţiile de plată şi obligaţiile fiscale restante.

Sumele alocate, repartizate şi neutilizate până la 6 decembrie 2013 se comunică Ministerului Finanţelor Publice, prin direcţiile de finanţe, până la data de 9 decembrie 2013, în vederea retragerii lor.

Adaugă comentariu