Caraş-Severin, Romania

Se fac plăţi pentru APIA

Pentru a beneficia de prima pe cap de animal pentru ovine/caprine, solicitantul trebuie să prezinte la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) o copie după buletinul de identitate/carte de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare; dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare (atribuit de APIA în Registrul Unic de Identificare), precum şi dovada contului bancar.

Condiţii pentru a primi subvenţia APIA

Prima pe cap de animal se acordă pentru femelele ovine şi/sau caprine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de ovine/25 de capete de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei; efectivul de ovine/caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei; efectivul să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere până la data de 31 august 2011; cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite în baza hotărârii judecătoreşti şi viza care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita prima.

Penalităţi şi excluderi de la plată

Dacă, în urma verificărilor, se constată diferenţe între numărul animalelor solicitate la plată şi numărul animalelor determinate (eligibile), se aplică reduceri sau excluderi de la plăţile APIA. Pentru situaţia în care diferenţa dintre animalele solicitate şi cele eligibile este mai mică sau egală cu 3%, nu se aplică nici o penalizare.

În schimb, dacă această diferenţă este mai mare sau egală cu 3%, prima totală se reduce astfel: cu 5% – dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%; cu 10% – dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10% dar mai mic sau egal cu 20%; cu 15% – dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20% dar mai mic sau egal cu 30%; cu 20% – dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30% dar mai mic sau egal cu 50%.

Dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%, solicitantul este exclus de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal.

Roxana Nafiru

Adaugă comentariu