Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – În perioada 5 mai – 10 iunie, se primesc cererile pentru acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru anul 2014.

Cererea se depune la centrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Caraş-Severin alături de următoarele documente: copie de pe cartea/buletinul de identitate a reprezentantului legal/administratorului, după caz; copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz; adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi/sau solarii), după caz; copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; anexele nr. 4, 5 sau 6 la OMADR 1229/2013, cu modificările și completările ulterioare, după caz, privind: lista suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată/efectivul mediu anual de animale/păsări/familii de albine/cutii viermi de mătase şi/sau cantitatea de apă pentru irigaţii aferente anului agricol 2013 – 2014 (10 octombrie 2013 – 30 septembrie 2014); dovada că nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz; copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1.000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură.

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu