Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Fermierii care deţin până la cinci vaci şi care se organizează într-o singură formă asociativă, constituită la nivelul unei comune, pot solicita, până în data de 30 decembrie, ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de tancuri pentru răcirea laptelui.

Cuantumul sprijinului financiar este de 5.000 de euro pe forma asociativă, pentru un tanc cu capacitatea de 1.000 de litri. Banii se acordă într-o singură tranşă, iar beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligaţi să menţină numărul de animale deţinute la data acordării sprijinului financiar şi să asigure încheierea de contracte de livrare a laptelui pentru procesare, pe o perioadă de doi ani, începând cu anul în care ajutorul a fost acordat. Cererea pentru avizul prealabil trebuie depusă la primaria pe raza căreia a fost constituită asocierea crescătorilor.

Cererea trebuie însoţită de copia actului de constituire a formei asociative, centralizatorul cu membrii formei asociative care să ateste numărul de animale pe fiecare membru şi numărul total al acestora, copia de pe actul de identitate al reprezentantului legal al formei asociative şi Hotărârea adunării generale a asociaţiei, prin care se aprobă achiziţionarea tancului de răcire şi prin care membrii asociaţiei se angajează să menţină numărul de vaci şi să nu schimbe destinaţia utilizării tancului de răcire.

Adaugă comentariu