Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Acest program se adresează atât elevilor din învăţământul primar, cât şi elevilor din învăţământul secundar.Datorită programului încărcat al părinţilor, elevii tind să abandoneze obligaţiile şcolare. Pentru a veni în sprijinul adulţilor care îşi petrec tot mai multe ore la serviciu, Ministerul Educaţiei propune un program de supraveghere a elevilor prin care aceştia vor rămâne în mediul şcolar şi după terminarea orelor. Programul „Şcoala după şcoală“ este un program complementar programului şcolar obligatoriu şi oferă oportunităţi de învăţare formală şi non-formală, prin activităţi educative, recreative şi de timp liber.

În perioada ianuarie-februarie a fiecărui an şcolar în curs, Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va realiza analiza de nevoi, pentru organizarea programului în anul şcolar următor. Pe baza acestor rezultate şi a resurselor existente până în data de 1 martie se va realiza oferta pentru Programul SDS, sub formă de pachete educaţionale. Programul „Şcoala după şcoală“ se desfăşoară înainte sau după programul şcolar obligatoriu şi poate fi organizat în spaţiile disponibile din propria unitate de învăţământ sau în spaţiile puse la dispoziţie de autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale cu competenţe în domeniu, biserică.

Acest program poate fi organizat pe parcursul a nu mai puţin de 12 ore pe săptămână şi oferă tipuri de activităţi care vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice învăţământului primar şi a celui secundar, dezvoltarea personală şi interpersonală, dar şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului. În învăţământul primar, programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin specializat, ateliere, activităţi tematice şi alte programe de tip recreativ.

Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar şi secundar, consilieri, profesori de sprijin, bibliotecari, logopezi, laboranţi, pedagogi, antrenori, mediatori şcolari, voluntari din şcoală, din instituţii şi organizaţii partenere abilitate. Programul SDS este complementar programului şcolar obligatoriu şi are un caracter opţional pentru elev. Înscrierea se face pe baza cererii scrise a părinţilor sau tutorilor legali ai elevilor, adresată oricărei unităţi de învăţământ care organizează acest program.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu