Caraş-Severin, Romania

Liceul Pedagogic „C.D.Loga“ din Caransebeş este una dintre instituţiile de învăţământ din judeţul Caraş-Severin, care în decursul existenţei sale a îndeplinit un rol esenţial în promovarea conştiinţei naţionale, a limbii poporului nostru, a idealurilor de libertate şi unitate prin pregătirea învăţătorilor şi educatorilor.

Şcoala are bogate tradiţii, prima menţiune documentară despre existenţa unei „şcoli de dăscălie“, fiind menţionată în predoslovia „Paliei de la Orăştie“. Este o şcoală în cadrul căreia se studiază limbi străine, având clase cu predare în limba germană, limba engleză şi limba franceză. Pe parcursul anilor, liceul a fost parte activă a diverselor proiecte atât în ţară cât şi în afara ei. Liceul a devenit liceu european, lucru care a contriubuit mult la prestigiul acestei şcoli. Sub îndrumarea profesorilor, elevii au rezultate în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare.

Eu sunt elevă în clasa a IX-a – matematică informatică, intensiv germană şi sunt încântată de această instituţie în care, asemeni modelelor profesorilor deosebiţi, se dezvoltă oameni cu calităţi atât intelectuale cât şi morale deosebite şi care ne pot reprezenta în ţară sau în afara ei.

Profesor doctor director Nicolae Grindeanu

Beatrice Lazăr: În decursul carierei dumneavoastră de profesor şi director, care au fost problemele elevilor cele mai complicate care au solicitat intervenţia dumneavoastră directă?
Nicolae Grindeanu: Eu am avut şansa să lucrez într-o instituţie de învăţământ de la terminarea facultăţii până în prezent. Nu s-au pus probleme legate de disciplină, de prezentarea la cursuri sau alte probleme care să solicite regulamentul.
B.L.: Cum aţi reuşit să îmbinaţi învăţământul de performanţă cu exigenţele pregătirii superioare a tuturor elevilor, viitori învăţători şi educatoare?
N.G.: Criteriul de bază al activităţii din instituţia noastră este obţinerea de performanţă şcolară. Performanţa şcolară este singura modalitate prin care se demonstrează că într-o instituţie există sau nu există calitate în actul didactic. Performanţa şcolară se obţine atunci când există o corelaţie perfectă între dascăl şi elev. Liceul nostru se poate mândri cu rezultate excelente obţinute în fiecare an la olimpiadele şcolare, inclusiv pentru elevii care au urmat profilul pedagogic.
B.L.: Puteţi formula o recomandare succintă pentru actuala generaţie de elevi, viitori specialişti şi cetăţeni ai judeţului, ai ţării, eventual specialişti europeni?
N.G.: Recomandarea mea este de a fi mai riguroşi în pregătirea zilnică, de a studia mai profund problemele ridicate la clasă, de a avea o lectură mai bogată, de a încerca să aplice cunoştinţele dobândite în situaţii noi şi de a se implica în proiecte ce vizează dezvoltarea învăţământului din România, care trebuie să fie în strânsă corelaţie cu dimensiunea europeană a educaţiei.

Profesor drd. Covaci Ariana

B.L.: A preda într-un liceu nu presupune titlul ştiinţific de doctor. Care au fost mobilurile dumneavoastră interioare pentru acest nivel de dezvoltare profesională?
C.A.: Înscrierea la doctorat înseamnă pentru mine o şansă de a mă autodepăşi, pentru că întotdeauna mi-a fost frică de rutină. De aceea obţinerea doctoratului e o adevărată luptă care îmi solicită atât mintea, sufletul, cât şi trupul (care e nevoit să reziste şi după multe ore de trudă, fără somn).
B.L.: În pregătirea doctoratului dumneavoastră aţi simţit solidaritate şi sprijin sufletesc din partea unor elevi de liceu care vă admiră stăruinţa şi tenacitatea?
C.A.: Eu aşa cred. Un bun exemplu eşti chiar tu. Mulţumesc pentru încredere!
B.L.: Aveţi o recomandare succintă pentru actualii elevi care ar dori să vă urmeze modelul?
C.A.: Da! Vă spun să luptaţi, să fiţi oneşti, să aveţi încredere în calităţile voastre, să vă depăşiţi maeştrii!

Profesor drd. Daniela Fara

B.L.: A preda într-un liceu nu presupune titlul ştiinţific de doctor. Care au fost mobilurile dumneavoastră interioare pentru acest nivel de dezvoltare profesională?
D.F.: Eu am ales această formă de perfecţionare dintr-o nevoie, o dorinţă personală de a progresa în domeniul profesional (de a nu mă mulţumi cu cunoştinţele necesare predării la clasă, de a păstra mereu legătura cu mediul universitar, de a fi la curent cu tot ce apare nou în domeniul filologiei şi în special acelei clasice).
B.L.: În pregătirea doctoratului dumneavoastră aţi simţit solidaritate şi sprijin sufletesc din partea unor elevi de liceu care vă admiră stăruinţa şi tenacitatea?
D.F.: Nu am comunicat elevilor această preocupare a mea, dar consider că un profesor trebuie să fie foarte bine pregătit profesional din respect pentru sine şi pentrul elevii săi. Ceea ce simt din partea elevilor este interes, curiozitate pentru o disciplină puţin diferită de celelalte şi ale cărei beneficii nu sunt la fel de evidente şi rapide.
B.L.: Aveţi o recomandare succintă pentru actualii elevi care ar dori să vă urmeze modelul?
D.F.: Elevii trebuie să ştie că orice vor decide să facă în viitor este necesar să facă foarte bine. Orice activitate, orice meserie este importantă dacă este făcută cu responsabilitate şi profesionalism şi autoperfecţionarea este o condiţie necesară şi obligatorie.

Profesor Gheorghe Norozescu

B.L.: Ştim că sunteţi profesor riguros şi exigent. Cum aţi reuşit să îmbinaţi munca de profesor la liceu cu cea de inspector şcolar?
G.N.: Fiind echitabil atât cu profesorii de fizică cât şi cu elevii.
B.L.: Pentru acei elevi de liceu care vă admiră rigoarea şi exigenţa ştiinţifică, aveţi vreo recomandare de la inimă la inimă?
G.N.: Să realizeze că de la sublim la penibil nu este decât un pas, respectiv de la iubire la ură pot fi fracţiuni de secundă.

Profesor Sever Bălăşoiu

B.L.: Domnule profesor, recent aţi publicat o carte impresionantă. Cum reuşiţi să îmbinaţi activitatea de animator al activităţilor turistice cu tineretul; activitatea de cercetător şi de profesor la liceu?
S.B.: Toate acestea le fac cu pasiune. Activitatea de la catedră se completează cu excursiile şi studierea diferitelor materiale şi astfel se nasc şi cărţile una cât una.
B.L.: Relaţia didactică cu adolescenţii v-a fost întrucâtva utilă sau v-a încurcat în munca de cercetător ştiinţific?
S.B.: Activitatea didactică este impulsionată de munca de cercetare. Se corelează una cu cealaltă.
B.L.: Pentru acei elevi de liceu care vă admiră munca de cercetător ştiinţific, aveţi vreo vorbă de suflet?
S.B.: Pentru a reuşi în viaţă şi în profesie trebuie depus un efort continuu. Trebuie să ai un ideal şi un model.

Profesor doctor Nicolae Borlovan

B.L.: A preda într-un liceu nu presupune titlul ştiinţific de doctor. Care au fost mobilurile dumneavoastră interioare pentru acest nivel de dezvoltare profesională?
N.B.: Autoperfecţionarea continuă, ancorarea în cultura ideilor şi cunoaşterea în context interdisciplinar, exerciţiul critic, empatia cu textul, bucuria lecturii şi încă multe alte elemente, unele ce ţin de o anume intimitate a eului, au concurat la această opţiune.
B.L.: Activitatea dumneavoastră didactică a fost folositoare pentru pregătirea doctoratului?
N.B.: Nimic nu este întâmplător sau hazard. Orice lucru, oricât de insgnifiant, într-un procent mai mare sau derizoriu, contriubuie la şlefuirea şi conturarea personalităţii umane. Şi şcoala, cu atât de multe lucruri greu de cuantificat au fost necesare devenirii mele.
B.L.: Aveţi o recomandare succintă pentru actualii elevi care ar dori să vă urmeze modelul?
N.B.: Să fie ei înşişi «rosce te ipsum» (lat), «gnothi seauton» (gr), să creadă în fiinţele lor, în destin, în Dumnezeu; să citească, să fie pasionaţi de cunoaştere, să nu spună niciodată: Destul!, dar mai ales să înţeleagă că modestia şi simplitatea sunt TOTUL.

Beatrice Lazăr

Adaugă comentariu