Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Recent, Ministerul Educaţiei a aprobat criteriile generale de admitere în învăţământul postliceal. Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la şcoala postliceală absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat, dar şi cei care dovedesc la începerea anului şcolar că au o vechime în producţie de cel puţin trei ani, în domeniul de pregătire din care face parte calificarea profesională pe care doresc să o dobândească.

Pentru calificările profesionale pentru care sunt necesare aptitudini specifice sau aptitudini identificate de operatorul economic, metodologia de admitere elaborată de unitatea de învăţământ cuprinde şi posibilitatea organizării unei probe de aptitudini, modalitatea de organizare a acesteia, tematica, criteriile de evaluare etc.

Această probă de aptitudini este eliminatorie şi se susţine înaintea desfăşurării probei scrise. Aptitudinile se evaluează cu calificativul „Admis“ sau „Respins“ iar rezultatul la această probă nu poate fi contestat.

Adaugă comentariu