Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – 31 august este data până la care beneficiarii rentei viagere cuvenite pentru anul 2013, sau urmaşii acestora, îşi mai pot viza carnetele.

Rentierul se poate prezenta personal sau prin mandatar, în baza unei procuri notariale autentice, cu următoarele documente: carnetul de rentier agricol, contractul de arendare, actul de identitate în original, document coordonate bancare (opţional), iar în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală, gradele de invaliditate I şi II, decizia de la comisia de expertiză medicală, în original şi copie.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. Într-o astfel de situaţie, suma datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de moştenitorii săi, dacă, până la 31 august, aceştia vor depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi irevocabilă“ (original şi copie), buletinul/cartea de identitate sau paşaportul moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială, din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului.

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu