Caraş-Severin, Romania

Legea nr. 52/2011, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, a fost promulgată pe 14 aprilie. Conform actului normativ, beneficiarul lucrării este obligat să înfiinţeze un Registru de evidenţă al zilierilor şi să înregistreze, zilnic, în ordinea cronologică, toţi zilierii cu care are raporturi de muncă. Acest registru va fi achiziţionat, contra cost, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin, potrivit declaraţiilor făcute, în urmă cu două zile, de inspectorul-şef, Ioan Jura.

Angajatorii vor păstra registrul la sediul societăţii şi îl vor completa înainte de începerea activităţii. De asemenea, beneficiarul este obligat să instruiască şi să informeze zilierul înaintea începerii fiecărei activităţi, să plătească suma stabilită între părţi la sfârşitul fiecărei zile de lucru, să asigure pe propria cheltuială echipament de lucru şi protecţie şi să înainteze la ITM Caraş-Severin, până la data de 5 a fiecărei luni, un extras al Registrului de evidenţă al zilierilor. De asemenea, angajatorul va plăti un impozit de 16% aplicat venitului net zilnic convenit cu zilierul, sub forma timbrului fiscal. Acesta se aplică zilnic în carnetul de zilier, la începutul activităţii. Zilierul nu plăteşte nici un impozit.

Durata activităţii unui zilier trebuie să fie de minim o zi şi nu poate depăşi 12 ore pe zi, respectiv şase ore pentru lucrătorii minori apţi de muncă. De menţionat faptul că nici un zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai mare de 90 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic. De asemenea, venitul net zilnic al zilierului nu poate fi mai mic de doi lei pe oră sau mai mare de 10 lei/oră. Cuantumul venitului zilnic se actualizează, periodic, de guvern. Zilierul nu beneficiază de asigurare socială şi de asigurare de sănătate doar dacă încheie opţional astfel de asigurări.

Roxana Nafiru

Adaugă comentariu