Caraş-Severin, Romania

În această săptămână nu se vor organiza cursuri conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preşcolari, elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale tinerilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

De asemenea, în perioada 2-6 aprilie 2012, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va organiza fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare pe discipline de învăţământ şi, după caz, ale concursurilor şcolare.

În programul „Şcoala altfel“ vor fi incluşi toţi elevii şi cadrele didactice care nu participă la faza naţională a olimpiadelor şi concursurilor şcolare. Pentru elaborarea programului de activităţi, în timpul primului semestru, se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenţie şi cadrelor didactice, în cadrul şedinţelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor, se vor desfăşura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi în comitetul reprezentativ al părinţilor, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice.

Tipurile de activităţi care pot fi organizate în cadrul săptămânii menţionate pot include, printre altele, activităţi culturale, activităţi tehnico-ştiinţifice, activităţi sportive, sau activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică. Elevii vor fi obligaţi să participe la activităţile pentru care s-au înscris, absenţele fiind înregistrate în catalog, la rubrica Purtare.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu