Caraş-Severin, Romania

CARAŞ-SEVERIN – 632 de cadre didactice din Caraş-Severin au susţinut unul dintre examenele necesare titularizării.

Marţi, 30 iulie, s-a desfăşurat proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice, a catedrelor vacante sau rezervate. Acesta presupune susţinerea unei probe practice sau inspecţii speciale la clasă şi a unei probe scrise din didactica specialităţii. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 5 august.

Contestaţiile se depun la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin în zilele de 5 august, până la ora 21.00, respectiv 6 august, până la ora 15.00. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la inspecţie.

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în zilele de 9 şi 12 august 2013, iar repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată, în data de 14 august 2013. Profesorii care au obţinut cel puţin media 5 la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2013, au avut posibilitatea de a folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2013.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu