Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Cărăşenii interesaţi să-şi redirecţioneze cota pentru susţinerea unui ONG nu mai au foarte mult timp la dispoziţie.

La fel ca şi în anii precedenţi, luna mai reprezintă luna în care contribuabilii pot decide dacă lasă 100% din impozitul pe venit la stat sau dacă îl redirecţionează spre un scop oarecum caritabil. Data de 25 mai reprezintă, teoretic, până la care contribuabilii se pot decide. Însă întrucât anul acesta data de 25 mai este duminică, opţiunile în acest sens se pot face până vineri, 23 mai. Până atunci, ONG-urile interesate mai pot încerca să-i convingă pe salariaţi să-şi redirecţioneze cota de 2% din impozitul de anul trecut.

Potrivit Codului Fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private. În categoria entităţilor nonprofit pot intră, spre exemplu, asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociaţiile de proprietari şi casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, în masura în care desfăşoară activităţi nonprofit, iar sumele primite din impozit sunt folosite în acest scop.

Tot de o cotă de 2% se poate dispune şi în cazul impozitului datorat pe venitul net anual rezultat din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Pentru direcţionarea cotei de 2% din impozitul pe venit este necesară depunerea unei declaraţii la Fisc, formularele-tip putând fi obţinute direct, de la sediul instituţiei, sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro). În funcţie de situaţie, documentele pot fi depuse direct la Fisc, prin reprezentant, prin scrisoare recomandată sau on-line.

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu