Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – 29 noiembrie este termenul limită pentru solicitarea subvenţiei destinate îmbunătăţirii calităţii produselor agricole din sectorul ecologic.

Banii se acordă, conform HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică, numită conversie.

Beneficiarii ajutorului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să fie înregistraţi în fiecare an pentru care solicită subvenţia în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile Agricole de Dezvoltare Rurală judeţene; să deţină un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene şi aprobat de Ministerul Agriculturii; să deţină un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de cinci ani. În cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente. Cererile de solicitare a subvenţiei se depun la centrele locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu