Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Prin normele impuse în domeniu de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, RCA va avea un alt impact.

În ceea ce priveşte activitatea de constatare și lichidare a daunelor, de anul viitor va exista posibilitatea externalizării activității de constatare și lichidare a daunelor RCA; în cazul daunelor totale, se poate impune stabilirea valorii reale a vehiculului pe baza sistemelor de specialitate (eliminarea grilei de uzură); în stabilirea cuantumului despăgubirilor, limitarea acoperirii polițelor RCA la nivelul prețurilor practicate de reprezentanțele auto din România; stabilirea unor termene și obligații privind constatarea daunelor (spre exemplu efectuarea reconstatărilor în termen de maximum trei zile de la solicitare).

În privința normei privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor în asigurări, printre modificări se regăsesc: definirea noțiunilor de „petent”, „împuternicit legal” şi „petiție” în mod clar, pentru a stabili persoanele îndreptățite să depună petiții referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare; societățile de asigurare au obligația de a publica lunar, pe site-ul propriu, informațiile pentru toate petițiile înregistrate indiferent de proveniența acestora (atât direct la societatea de asigurare, cât și petițiile înregistrate la ASF).

Datele sunt actualizate în primele şapte zile ale fiecărei luni; se detaliază modul de înregistrare a petițiilor în registrul electronic unic. Scopul declarat al acestor modificări este soluționarea mai rapidă și eficientă a petițiilor asiguraților/păgubiților referitoare la societățile/brokerii de asigurare.

Modificările adoptate de către ASF în privința reglementării și supravegherii sunt derivate din necesitățile pieței asigurărilor, transformării cadrului general în care se desfășoară activitatea economică generală și de nevoia unei îmbunătățiri permanente a protecției asiguraților/păgubiților, prin măsuri prudențiale, preventive, în scopul creșterii stabilității pieței financiare non-bancare. Forma integrală a modificărilor adoptate este disponibilă la http://www.asfromania.ro/legislatie/.

Adaugă comentariu