Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – APDRP a început demersurile pentru modificarea procedurii de contractare şi plată aferente Măsurii 112 – „Instalarea tinerilor fermieri“.

Modificarea propusă de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) priveşte prelungirea perioadei pentru depunerea cererii celei de-a doua tranşe de plată, de la 30 la 33 de luni, în situaţii justificate. Demersul are la bază analiza privind implementarea acestei măsuri de investiţii, cât şi solicitările beneficiarilor cu privire la imposibilitatea operării transferurilor de teren la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, transferuri care nu pot fi efectuate decât în perioada martie – mai a fiecărui an, informează APDRP.

Modificarea procedurilor de contractare şi plată este în conformitate cu fişa Măsurii 112, care prevede un termen maximum 36 de luni, din momentul semnării contractului de finanţare nerambursabilă, pentru verificarea condiţiilor de acordare a celei de-a doua tranşe de plată cât şi pentru efectuarea plăţii către beneficiar. Dacă până în prezent, perioada de verificare a condiţiilor de acordare a celei de-a doua tranşe de plată pentru Măsura 112 era de şase luni, din cele 36 de luni, în urma modificării această perioadă se reduce la trei luni, pentru situaţii justificate.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE. În cazul extinderii exploataţiei agricole, sprijinul pentru instalarea fermierului poate creşte cu 2.000 euro/1 UDE1, dar nu va putea depăşi 40.000 euro/exploataţie. Sprijinul acordat în cadrul măsurii are ca scop dezvoltarea exploataţiilor agricole, care produc în principal produse agricole vegetale şi animale (materie primă) pentru consum uman şi hrana animalelor.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 112 sunt fermierii în vârstă de până la 40 de ani, neîmpliniţi la data depunerii cererii de finanţare, persoane fizice sau juridice care practică în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE, este situată pe teritoriul ţării şi

este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA şi Registrul agricol.

Adaugă comentariu