Caraş-Severin, Romania

În acest context se înscriu şi două proiecte cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, finanţate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Unul, cel referitor la modernizarea şi retehnologizarea fermei de păsări din Bocşa – SC AVIA AGO-BANAT SRL, este realizat în totalitate pe Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole“.

Valoarea proiectului este de nouă milioane de lei, din care partea nerambursabilă s-a situat la 3,8 milioane de lei. Prin modernizarea capacităţilor de producţie şi adaptarea tehnologiei la cerinţele şi normele europene, s-a pus în funcţiune prima instalaţie din ţară pentru pasteurizarea ouălor.

„Am început de la o producţie de 40.000 de găini ouătoare, iar în prezent am ajuns la 70.000. Noua instalaţie pusă în funcţiune oferă un produs mai puţin cunoscut pe piaţa românească: oul lichid pasteurizat, folosit, în special, în industria pastelor făinoase. Avantajul acestor ouă constă în faptul că elimină riscul îmbolnăvirii cu salmonela a consumatorilor, sunt mai uşor de transportat şi se păstrează mai mult timp, prin congelare, până la nouă luni“, a declarat Ştefan Cârpanu, manager proiect. Ca noutate, dejecţiile umede, câteva tone pe zi, sunt uscate şi măcinate, după care ajung în gospodăriile noastre sub formă de îngrăşământ folosit în grădinărit.

Un alt proiect, aflat în curs de derulare şi având termen de finalizare luna august, este cel de la Vermeş. Depus pe Măsura 322, acesta are în vedere modernizarea şi extinderea Căminului cultural din localitate, dar şi modernizarea reţelei de drum: şapte kilometri de asfalt, opt kilometri de trotuare cu borduri laterale, construirea a cinci poduri peste pâraiele ce traversează comuna, 160 de podeţe, şi rigole pe o porţiune de patru kilometri.

„Este vorba de un proiect integrat, în valoare de 10,5 milioane de lei, din care 8,2 milioane fonduri nerambursabile. Este o investiţie importantă pentru comunitatea noastră, mai cu seamă că, este vorba şi de o sumă importantă de bani, pe care noi, ca administraţie, nu am fi reuşit să o avem, dacă nu am fi accesat fondurile europene“, a declarat primarul comunei Vermeş, Ion Iacob Damian.

Proiectele au fost prezentate, pe teren, zilele trecute, de directorul Centrului Regional al Agenţiei pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Timiş, Florin Nedelcu, instituţie prin intermediul căruia s-au derulat şi cele două proiecte. JCS – Roxana Nafiru