Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Dacă în urmă cu câţiva ani cursurile reprezentau o speranţă pentru cei care voiau să aibă o calificare cu căutare pe piaţa muncii, schimbările au făcut ca angajarea absolvenţilor programelor de formare să fie o raritate. Momentan, nu mai puţin de 22 de programe de formare sunt gata de start.

Persoanele interesate de un loc de muncă, dar care nu au calificarea necesară, o pot dobândi în urma unui program de formare. Regula este că aceste cursuri, finanţate uneori din fondul de şomaj, se organizează tocmai ţinând cont de ceea ce se cere pe piaţa muncii. Însă lucrurile erau valabile la data autorizării cursurilor, realităţile economice ale judeţului demonstrând că nu se prea mai caută nimic…

Anul acesta, au fost derulate opt programe de formare cu susţinere din fondul de şomaj, acestea fiind absolvite de 146 de şomeri. În afara acestora, alte 107 persoane sunt sunt cuprinse în alte cinci stagii de formare diferite, ce au demarat în ultima perioadă. Deocamdată, însă, cei din domeniu spun că este prematur să vorbim despre angajarea acestor absolvenţi.

Cursuri disponibile

În judeţul nostru se fac înscrieri pentru următoarele cursuri finanţate din fondul de şomaj: inspector resurse umane, contabil, comunicare în limba engleză, operator introducere, prelucrare şi validare date, electrician înaltă şi joasă tensiune, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze, bucătar, cofetar-patiser, ospătar, frizer-coafură-manichiură-pedichiură, îngrijitor bătrâni la domiciliu, lucrător în comerţ, lucrător hotelier, lucrător-finisor în construcţii, barman, confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, măcelar, maseur, sudor electric, precum şi zugrav-tapiţer-ipsosar-vopsitor. Organizarea acestor cursuri a ţinut cont de necesităţile reale ale pieţei muncii.

Gratuităţi

Şomerii şi persoanele interesate de o calificare pot beneficia, în anumite condiţii, de gratuitate. Aceasta se acordă persoanelor care nu au un loc de muncă şi nu realizează venituri sau, dacă totuşi câştigă ceva, sumele obţinute sunt mai mici de 500 de lei lunar. Gratuitatea se acordă şi absolvenţilor care nu au reuşit să se angajeze la încheierea studiilor, persoanelor care au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, sau sunt cetăţeni străini ori apatrizi care au lucrat sau au realizat venituri în România, dar acum se află în căutarea unui loc de muncă.

Nu plătesc participarea la curs nici persoanele care nu şi-au găsit de lucru după repatriere sau după eliberarea din detenţie, dar nici cele care lucrează în mediul rural şi nu obţin venituri sau câştigurile sunt mai mici de 500 de lei lunar.

De asemenea, există persoane care pot beneficia de gratuitate deşi lucrează, însă numai cu acordul angajatorului. Este vorba despre persoanele care şi-au reluat activitatea la încetarea concediului pentru creşterea copilului, despre cele care revin la lucru după ce şi-au recuperat capacitatea de muncă, după pensionarea pentru invaliditate, despre cele care mai au de executat cel mult nouă luni din pedeapsa închisorii, precum şi despre cele care au început deja cursurile dar s-au angajat între timp.

Condiţii de înscriere

Persoanele care doresc să urmeze cursuri de calificare îşi pot depune dosarele de înscriere care trebuie să conţină copia actului de identitate, a certificatului de naştere şi a diplomelor de studii (este necesară şi prezentarea originalului, în toate cazurile), precum şi o adeverinţă medicală care să ateste faptul că solicitantul este apt pentru cursul respectiv. Studiile necesare pentru a urma un curs de calificare sunt de minimum opt clase, dar diferă în funcţie de programul de formare.

Beneficii

Cursurile se derulează timp de 360, 720, respectiv 1.080 de ore, incluzând pregătire teoretică şi practică. Cursanţii beneficiază de rechizite, materiale de instruire şi primesc în folosinţă manuale. După caz, este acordat echipament de protecţie, fiind acordată decontarea cheltuielilor de transport. Se acordă, de asemenea, gratuitate la consultaţiile, analizele şi testele medicale necesare frecventării cursului, fiind suportată şi cazarea, în anumite situaţii, caz în care este acordată şi o sumă de bani necesară acoperirii mesei, în cazul persoanelor care locuiesc la o distanţă mai mare de 50 km de unitatea de pregătire.

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu