Caraş-Severin, Romania

Această informare este efectuată de: Municipiul Reșița cu sediul în Reșița, cod poștal 320084, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 1A, telefon /fax: 0255-215314, care intenționează să solicite de la Administrația Națională „Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Banat, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul „Racordarea localității Moniom la rețeaua de apă a Municipiului Reșița”, amplasat în Moniom, DN 58B, Municipiul Reșița.

Această invesție este nouă.

Ca rezultat al implementării proiectului nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa Municipiul Reșița cu sediul în Reșița, cod poștal 320084, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 1A, telefon/fax: 0255-215314, respectiv ing. Dalea Cezar, tel. 0255-216627, după data de 26.07.2019.

PRIMAR,

POPA IOAN

Adaugă comentariu