Caraş-Severin, Romania

REȘIȚA – Peste 176 de milioane de euro disponibili pentru prima împădurire a terenurilor agricole.Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) va pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi să-şi împădurească terenurile agricole peste 176 de milioane de euro. Fondurile sunt acoperite în proporţie de 100% din bani publici, neexistând obligativitatea cofinanţării, şi vor fi disponibile în câte patru sesiuni pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole“.

Pentru fiecare sesiune sunt disponibili câte 44 de milioane de euro. Aceste fonduri vor fi acordate sub formă de plăţi directe acordate pe an şi pe hectar, calculate în funcţie de forma de relief – câmpie, deal sau munte, se arată într-un comunicat remis de APDRP pe adresa redacţiei. Prima sesiune de primire a proiectelor pe Măsura 221 va fi deschisă la 1 martie şi va ţine până la 30 martie, a doua va începe în 2 mai şi se va încheia pe 31 mai, a treia sesiune are loc în perioada 16 august – 14 septembrie, iar ultima se va desfăşura în perioada 15 noiembrie – 14 decembrie a.c.

Proiectele finanţate prin Măsura 221 pot include lucrări care să prevină pagubele produse de factorii naturali dăunători, să reducă eroziunea solurilor, să poată îmbunătăţi capacitatea de retenţie a apei şi să poată creşte calitatea aerului. De asemenea, pot asigura producerea de biomasă, inclusiv masă lemnoasă de calitate, prin menţinerea sau, după caz, creşterea biodiversităţii. Pe scurt, prin Măsura 221 se îmbunătățesc condiţiile de mediu în spaţiul rural prin folosirea şi gospodărirea durabilă a terenurilor agricole.

Cu ajutorul acestei măsuri pot fi împădurite toate terenurile agricole la nivelul întregii ţări. Excepţie fac pajiştile permanente neafectate de procese de degradare a solului. Totodată, se poate asigura şi împădurirea terenurilor agricole din jurul oraşelor numai cu condiţia respectării cerinţelor specifice ale acestei măsuri de finanţare. Pot fi împădurite inclusiv terenurile care conţin soluri nisipoase sau mobile, terenurile din luncile râurilor, dar şi cele afectate de eroziune sau deşertificare.

Beneficiarii fondurilor europene nerambursabile acordate prin această măsură de investiţii pot fi persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile de persoane fizice sau juridice, precum şi autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol. Pentru ca un potenţial beneficiar să îşi poată realiza o astfel de plantaţie forestieră, trebuie să deţină parcele agricole cu o suprafaţă mai mare de 0,5 hectare (5.000 mp). Apoi, fermierul va întocmi un proiect de împădurire.

APDRP mai arată că terenurile agricole deţinute, care vor fi împădurite, trebuie să fi fost declarate la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în urmă cu cel puţin doi ani, iar pentru terenul respectiv să fi fost respectate, în toată această perioadă, Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC).

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu