Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Toţi banii, inclusiv cei de sănătate, se vor duce în ograda Fiscului, care se va ocupa şi de administrarea acestora.Una dintre cele mai recente modificări ale Codului Fiscal, impusă printr-o ordonanţă de urgenţă, a pus mai tot ce ţine de administrarea fondurilor sociale în ograda Fiscului, inclusiv Fondul de sănătate. Astfel, începând cu 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii reglementate prin Codul Fiscal şi datorate de persoanele fizice revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de către aceste persoane, pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea, revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei perioade.

Începând cu 1 iulie 2012, casele de asigurări sociale vor preda organelor fiscale din subordinea ANAF, în vederea colectării, creanţele reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, stabilite şi neachitate până la 30 iunie 2012. Predarea-preluarea se va face până la 30 septembrie 2012, pe titluri de creanţă şi pe scadenţe, pe baza protocolului de predare-primire.

Important! Începând cu data menţionată mai sus, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se vor achita la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscală al contribuabililor. Trebuie spus că, potrivit unor lideri sindicali, banii din Sănătate au fost nu o dată folosiţi în alte scopuri, existând îngrijorarea că acum nimeni nu va mai şti sigur care este volumul acestor sume.

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu