Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Printre cei privaţi de indemnizaţia de şomaj sunt cei care refuză un post corespunzător studiilor, la mai puţin de 50 kilometri de casă.

Nu de puţine ori, pe holurile agenţiei de şomaj, cei care au rămas fără locul de muncă s-au întrebat de ce nu primesc indemnizaţie, deşi au avut toate cotizaţiile plătite la zi. Potrivit legislaţiei actuale, nu beneficiază de indemnizaţia de şomaj persoanele în cazul cărora raporturile de muncă sau de serviciu au încetat prin acordul părţilor sau prin demisie, după cum ne spune Carla Goagă, purtătorul de cuvânt al AJOFM Caraş-Severin.

În afara acestor situaţii, rămân fără indemnizaţie persoanele care, atunci când cer acest drept, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, situat la o distanţă de cel mult 50 de kilometri faţă de localitatea de domiciliu. În cazul şomerilor care deja primesc drepturile băneşti, plata acestora încetează în cazul în care se refuză, în mod nejustificat, un astfel de post.

Nu se acordă acest drept nici absolvenţilor care, la data în care îşi depun dosarele, urmează deja o altă formă de învăţământ. Nu li se acordă indemnizaţie sau plata acesteia încetează pentru cei care refuză participarea la servicii de stimulare a ocupării şi la cursuri de formare, oferite de agenţiile de şomaj. Rămân fără bani şi cei care întrerup, din motive imputabile lor, participarea la astfel de programe.

Plata indemnizaţiei poate înceta în cazul angajării pentru o perioadă mai mare de un an sau la data la care beneficiarul realizează, din activităţi autorizate, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă (care este de 500 de lei). De asemenea, plata drepturilor băneşti încetează în termen de 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru desfăşurarea de activităţi independente, sau de la eliberarea certificatului de înmatriculare, dacă beneficiarul realizează venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă.

De asemenea, plata indemnizaţiei încetează pentru persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate ce depăşeşte o perioadă de 12 luni, precum şi la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă.

Mai rămân fără bani şomerii care pleacă în străinătate pentru mai mult de trei luni, cei care încep executarea unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni, dar şi cei care sunt admişi într-o formă de învăţământ. De acelaşi tratament au parte şomerii ale căror drepturi sunt suspendate şi care nu şi-au depus cererile de repunere în plată în termen de 30 de zile calendaristice de la data încetării situaţiei care a dus la suspendare, respectiv în 60 de zile calendaristice de la data suspendării.

Antoniu Mocanu

Adaugă comentariu