Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – În vederea pregătirii sesiunii august-septembrie a examenului de Bacalaureat 2012 pentru candidaţii absolvenţi ai liceelor cu profil tehnologic, Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia candidaţilor şi a cadrelor didactice o serie de documente şi informaţii care sunt menite să faciliteze accesul la o învăţare eficientă.

Majoritatea informaţiilor sunt accesibile în format electronic, situaţie în care unităţile şcolare vor crea puncte de documentare în laboratoarele de informatică. De asemenea, au fost elaborate pachete de lecţii de sinteză destinate cadrelor didactice care se ocupă în această perioadă, după un grafic stabilit în cadrul fiecarei unităţi şcolare, de pregătire suplimentară pentru candidaţii de la filiera tehnologică, înscrişi în sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat.

Disciplinele pentru care se pun la dispoziţie aceste lecţii sunt Limba şi literatura română, Matematica M2 şi Biologie. Aceste seturi de lecţii sunt însoţite de exemple de subiecte şi sunt realizate de profesori cu experienţă din grupurile constituite la nivel naţional, care predau efectiv în licee cu profil tehnologic şi sunt familiarizaţi cu specificul predării-învăţării-evaluării propriu acestor licee.

Practic, pornind de la aceste lecţii de sinteză, profesorii vor putea nuanţa, adapta şi rezolva subiectele de examen postate pe pagina de internet www.subiecte2012.edu.ro, astfel încât pregătirea candidaţilor să fie una intensivă şi eficientă. De asemenea, MECTS pune la dispoziţie şi un sistem informatic destinat elevilor şi cadrelor didactice în vederea utilizării unor teste pentru pregătirea examenelor şi evaluărilor.

În această perioadă se desfăşoară pregătirea suplimentară remedială pentru elevii înscrişi în sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat, după un grafic stabilit în cadrul fiecărei unităţi şcolare, la disciplinele cu număr mare de respinşi în sesiunea iunie-iulie 2012.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu