Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Programa pentru acest opţional a fost elaborată în colaborare cu serviciul de educaţie al BNR.

Din anul şcolar 2013-2014 elevii claselor primare vor avea noi programe şcolare pentru disciplinele opţionale „Educaţie pentru societate”, „Filosofie pentru copii” şi „Educaţie financiară”. „Educaţie pentru societate” va fi studiată la clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, „Filosofie pentru copii” la clasa a III-a şi/sau a IV-a, iar „Educaţie financiară” la clasele a III-a şi/sau a IV-a.

Cele trei discipline fac parte din curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul preuniversitar. Disciplina „Educaţie pentru societate” poate fi studiată succesiv, într-un singur an şcolar sau pe parcursul a doi-trei ani. Elevii vor învăţa elemente de conduită moral-civică şi modul în care se aplică acestea în contexte reale de viaţă.

La disciplina „Filosofie pentru copii”, elevii vor învăţa etapele pe care le implică rezolvarea unei probleme date, cum să susţină un punct de vedere, dar şi cum să respecte punctele de vedere ale celuilalt. Programa pentru „Educaţie financiară” răspunde unei iniţiative dezvoltate de Comisia Europeană în toate statele membre ale UE şi îşi propune educarea consumatorului şi dezvoltatea receptivităţii elevilor pentru domeniul financiar. Programa pentru acest opţional a fost elaborată în colaborare cu serviciul de educaţie al Băncii Naţionale a României, ce a pilotat cursurile pentru această disciplină în mai multe unităţi şcolare încă din anul 2010-2011.

Lavinia Predescu

Adaugă comentariu