Caraş-Severin, Romania

REŞIŢA – Fermierii care fac agricultură ecologică trebuie să se înregistreze anual la Ministerul Agriculturii.

APIA informează potenţialii beneficiari că cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2013 se depun în perioada 1 septembrie – 15 octombrie a.c.

Ajutorul se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră ce sunt înregistrate în perioada de conversie (trecerea de la agricultura convenţională la cea ecologică – n.r.). Pot beneficia de acest ajutor persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008, precum şi persoanele juridice care

îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii. Astfel, este nevoie ca cei care solicită ajutorul să fie înregistraţi anual în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Judeţeană Agricolă Caraş-Severin, şi să deţină un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare, acreditat pe teritoriul Uniunii Europene şi aprobat de către Ministerul Agriculturii. De asemenea, este nevoie şi de un document justificativ sau certificat de conformitate – în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie (anul 1/anul 2/anul 3), cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine – emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care beneficiarul a încheiat contractul. Nu în ultimul rând, beneficiarul trebuie să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de cinci ani. În cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente.

Beneficiarii ajutorului specific vor putea depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

Roxana Bălan Nafiru

Adaugă comentariu